Tulip Gebruikers Vereniging
Diagnose-versies

HomePagina

Tulip-modellen

Diagnose-versies

Gebruikersdagen

Te koop / gezocht

Externe links

SponsorsAlleen voor leden:

Download-pagina

Nieuws van het bestuur

Tulip Contact

Tips en trucs

Geheugenuitbreiding

Processor upgraden

Statuten

Huishoudelijk reglement

Ledenlijst

Adressen


Bij het instellen van de (wat oudere) computerconfiguraties wordt gebruik gemaakt van een zogenaamd DIAGNOSE-programma. Dit programma wordt meegeleverd met de computer. Nu kan het voorkomen dat bij het verwerven van het systeem de DIAGNOSE-diskette ontbreekt of dat niet bekend is of wel gebruik wordt gemaakt van de 'beste' versie van het programma.
Hieronder is een lijstje opgenomen van de diverse Tulip-computers met ISA-bus, met de daarbij behorende DIAGNOSE-versies.
Als U niet exact weet welk systeem U hebt, kunt U gebruik maken van het door Tulip gemaakte programma TSYSID. Dit programma toont op het scherm welk TC-nummer uw Tulip heeft. U kunt het downloaden vanaf onze download-pagina.


-------------------------------------------------------------------------

|   De te gebruiken DIAGNOSE-versies bij ISA-bus systemen.      |
    (uitleg: zie onderaan de tabel)
|                                    |

|-----------------------------------------------------------------------|

|TC-NUMMER  |BEHUIZING     |PROCESSOR    |SNELH  |DIAG |DIAG |

|------------|-------------------|----------------|--------|------|-----|

|TC-7    |Tulip AT-Compact  |Intel 80286   |10MHz  |1.21 |2.02 |

|TC-8    |Tulip PC-Compact 2 |Nec V20     |10MHz  |2.02 |2.07 |

|TC-9    |Tulip AT-Compact 2 |Intel 80286   |12.5MHz |2.02 |2.07 |

|Sigma    |Tulip AT-386    |Intel 80386   |16MHz  |1.21 |2.02 |

|TC-12    |Tulip AT-386sx   |Intel 80386sx  |16MHz  |2.07 |   |

|TC-14    |Tulip SX-Compact 2 |Intel 80386sx  |16MHz  |2.07 |   |

|TC-15    |Tulip AT-386    |Intel 80386   |25MHz  |2.07 |   |

|TC-16    |Tulip AT-Compact 3 |Intel 80286   |12.5MHz |2.07 |   |

|TC-19    |Tulip AT-486    |Intel 80486   |25MHz  |2.07 |   |

|TC-23    |Tulip DC-286    |Intel 80286   |16MHz  |3.33i |   |

|      |Tulip DT-286    |Intel 80286   |16MHz  |3.33i |   |

|      |Tulip WS-286    |Intel 80286   |16MHz  |3.33i |   |

|TC-24    |Tulip DC-386sx   |Intel 80386sx  |20MHz  |3.33i |   |

|      |Tulip DT-386sx   |Intel 80386sx  |20MHz  |3.33i |   |

|      |Tulip WS-386sx   |Intel 80386sx  |20MHz  |3.33i |   |

|TC-24a   |Tulip DC-Compact  |Intel 80386sx  |16MHz  |3.33i |   |

|      |Tulip DT-Compact  |Intel 80386sx  |16MHz  |3.33i |   |

|      |Tulip WS-Compact  |Intel 80386sx  |16MHz  |3.33i |   |

|TC-24b   |Tulip DC-386sx   |Intel 80386sx  |25MHz  |3.33i |   |

|      |Tulip DT-386sx   |Intel 80386sx  |25MHz  |3.33i |   |

|      |Tulip WS-386sx   |Intel 80386sx  |25MHz  |3.33i |   |

|TC-26    |Tulip Vision 1   |Intel 80386sx  |20MHz  |3.33i |   |

|TC-35 (B02) |Tulip DT 486sx/20 |Intel 80486sx  |20MHz  |3.33i |   |

|   (B02) |Tulip DC 486sx/20 |Intel 80486sx  |20MHz  |3.33i |   |

|   (B03) |Tulip DT 486sx/25 |Intel 80486sx  |25MHz  |3.33i |   |

|   (B03) |Tulip DC 486sx/25 |Intel 80486sx  |25MHz  |3.33i |   |

|   (B04) |Tulip DT 486dx/33 |Intel 80486dx  |33MHz  |3.33i |   |

|   (B04) |Tulip DC 486dx/33 |Intel 80486dx  |33MHz  |3.33i |   |

|TC-35 (B05) |Tulip DT 486dx/50 |Intel 80486dx-2 |50MHz  |3.33i |   |

|   (B05) |Tulip DC 486dx/50 |Intel 80486dx-2 |50MHz  |3.33i |   |

|   (B06) |Tulip DT 486dx/66 |Intel 80486dx-2 |66MHz  |3.33i |   |

|   (B06) |Tulip DC 486dx/66 |Intel 80486dx-2 |66MHz  |3.33i |   |

|TC-36    |Tulip WS 386sx   |Intel 80386sx  |25MHz  |3.33i |   |

|      |Tulip DC 386sx   |Intel 80386sx  |25MHz  |3.33i |   |

|      |Tulip DT 386sx   |Intel 80386sx  |25MHz  |3.33i |   |

|TC-38 (B00) |Tulip WS 486sx/25 |Intel 80486sx  |25MHz  |3.33i |   |

|      |Tulip DC 486xs/25 |Intel 80486sx  |25MHz  |3.33i |   |

|      |Tulip DT 486sx/25 |Intel 80486sx  |25MHz  |3.33i |   |

|TC-38 (B01) |Tulip WS 486dx/33 |Intel 80486dx  |33MHz  |3.33i |   |

|      |Tulip DC 486dx/33 |Intel 80486dx  |33MHz  |3.33i |   |

|      |Tulip DT 486dx/33 |Intel 80486dx  |33MHz  |3.33i |   |

|TC-38 (B02) |Tulip WS 486dx/50 |Intel 80486dx-2 |50MHz  |3.33i |   |

|      |Tulip DC 486dx/50 |Intel 80486dx-2 |50MHz  |3.33i |   |

|      |Tulip DT 486dx/50 |Intel 80486dx-2 |50MHz  |3.33i |   |

|TC-38 (B03) |Tulip WS 486dx/66 |Intel 80486dx-2 |66MHz  |3.33i |   |

|      |Tulip DC 486dx/66 |Intel 80486dx-2 |66MHz  |3.33i |   |

|      |Tulip DT 486dx/66 |Intel 80486dx-2 |66MHz  |3.33i |   |

|TC-38 (B04) |Tulip WS 486sx/33 |Intel 80486sx  |33MHz  |3.33i |   |

|      |Tulip DC 486sx/33 |Intel 80486sx  |33MHz  |3.33i |   |

|      |Tulip DT 486sx/33 |Intel 80486sx  |33MHz  |3.33i |   |

|TC-38 (B05) |Tulip WS 486sx/25 |Intel 80486sx  |25MHz  |3.33i |   |

|      |Tulip DC 486sx/25 |Intel 80486sx  |25MHz  |3.33i |   |

|      |Tulip DT 486sx/25 |Intel 80486sx  |25MHz  |3.33i |   |

|TC-39 (B00) |Tulip DE 486sx/33 |Intel 80486sx  |33Mhz  |3.33i |   |

|      |Tulip DS 486sx/33 |Intel 80486sx  |33MHz  |3.33i |   |

|TC-39 (B02) |Tulip DE 486dx/50 |Intel 80486dx-2 |50MHz  |3.33i |   |

|      |Tulip DS 486dx/50 |Intel 80486dx-2 |50MHz  |3.33i |   |

|TC-39 (B03) |Tulip DE 486dx/66 |Intel 80486dx-2 |66MHz  |3.33i |   |

|      |Tulip DS 486dx/66 |Intel 80486dx-2 |66MHz  |3.33i |   |

|TC-39 (B22) |Tulip DE 486dx/50 |AMD 486dx2   |50MHz  |3.33i |   |

|      |Tulip DS 486dx/50 |AMD 486dx2   |50MHz  |3.33i |   |

|-----------------------------------------------------------------------|

|                                    |

|In de eerste kolom staat de code van het moederbord, in de tweede   |

|kolom de naam van de computer (behuizings-aanduiding), in de derde   |

|kolom de naam van de processor, in de vierde kolom de snelheid van de |

|processor, in de vijfde kolom het versie-nummer van DIAGNOSE dat moet |

|gebruikt worden en in de laatste kolom het versie-nummer dat kan    |

|gebruikt worden.                            |

-------------------------------------------------------------------------

DOWNLOAD DIAGNOSE !

© 1996-2003 TGV.